Opdrachten 

De kern van een opdracht is het zo dicht mogelijk vanuit de wensen van de opdrachtgever een product te realiseren.

Kent u een persoon, een huiskamer of een plek in de openbare ruimte, waarvoor u een beeld of schilderij wil laten maken?
Bel mij en samen bedenken we een concept, een uitvoeringsplan, een tijdschema en een financieel plan.
Dit geldt ook voor speciale onderwijsopdrachten en maatwerksessies, zoals een cultuurplan bedenken en uitvoeren. Zo werd in de zomer van 2019 voor 30 kinderen uit China een fantastische ervaring verzorgd.

Maatwerk

De kern van een opdracht is het zo dicht mogelijk vanuit de wensen van de opdrachtgever een product te realiseren.
Heeft u een idee over de maat of de kleuren voor een beeld, een tekening of een schilderij, dan maak ik vaak verschillende ontwerpen voor u. Zodra u de verschillende ontwerpen heeft gezien, uw keuze heeft gemaakt en daar volledig achterstaat, ga ik verder met de gekozen versie. Onderwijl blijven wij in contact en kunt u het proces volgen. Uw input is belangrijk en wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de uitvoering. Uw kunstwerk wordt gepresenteerd en bij goedkeuring en betaling  kan het meegenomen worden.
Vaak worden de tussentijds uitgewerkte ontwerpen, die van goede kwaliteit zijn, ook meegenomen en door u gekocht.

Lidmaatschap Organisaties

Het lidmaatschap van beroepsorganisaties levert op; Kennis, steun en inspiratie. De beroepsorganisatie is de plek om in contact te blijven met collega’s, zodat je ook weet wat te doen gebruikelijk is in de kunstwereld.
Kennisuitwisseling heb je op verschillende terreinen. Je moet wel bereid zijn om te luisteren. Vooral kunstenaars kunnen wel eens eigenwijs zijn. Ze menen zelf wel te weten hoe het moet. Luisteren bij het communiceren is daarom belangrijk.
Steun wordt gegeven op vlakken waar je zelf niet in thuis bent. Te denken valt aan een modelovereenkomst of aan een te doen gebruikelijke verzekering, die dankzij het lidmaatschap scherp geprijsd kunnen worden afgesloten.
Inspiratie wordt ontvangen bij exposities en kringbijeenkomsten. Dat zijn ook de momenten dat critici je werk beoordelen.

Onderstaand mijn beroepsverenigingen; 

18A

Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars, BOK

De Beroeps Organisatie Kunstenaars, BOK is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de belangen van professionele beeldend kunstenaars in Nederland. BOK is anno 2018 de meest actieve organisatie in de professionele beeldende kunstsector. De oprichters, bestuurders en medewerkers van BOK maken zich hard voor de zakelijke en artistieke belangen van onze beroepsgroep, daarnaast lobbyen zij in de politiek voor een beter kunstbeleid. BOK is grootste, volledig onafhankelijke en meest actieve beroepsorganisatie voor beeldend kunstenaars en maakt geen deel uit van een andere organisatie.

De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is de enige landelijke vereniging van professionele, driedimensionaal werkende beeldend kunstaars met ongeveer 180 leden. Opgericht als een belangenvereniging voor beeldhouwers, streeft de vereniging ernaar de belangstelling voor de driedimensionale kunst in en buiten Nederland te vergroten en de onderlinge contacten tussen haar beroepsmatige beoefenaren te bevorderen.

Doel van de vereniging was het tekenen te beoefenen als autonome uiting, als doel op zich zonder te dienen als ontwerp of schets voor een ‘groter’ of ‘beter’ kunstwerk. Zij laat een breed scala aan mogelijkheden toe in onderwerp, materiaal en opvatting. Monumentaal werk zowel als verfijnde, lyrische en schilderachtige tekeningen, vertellende naast nagenoeg abstracte werken vormen het spectrum van de huidige Kring. Het gebruik van hedendaagse (computer)technieken wordt evenmin geschuwd.